Velkommen til Bird Life avd. Hedmark – Våtmarksgruppa

På disse sidene vil du få informasjon om hva Våtmarksgruppa i Bird Life avd. Hedmark er, hva vi arbeider med. Som navnet på gruppa vår tilsier er vi spesielt opptatt av våtmarker og deres viktighet i forhold til det biologiske mangfoldet. Et eget søkbart register over de dammene vi har fått etablert beskriver og viser mange eksempler på dammer både under og etter etablering. For utdypende informasjon om disse emnene viser vi til trykksaken «Veileder for miljøtiltak» som Våtmarksgruppa har utarbeidet i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark.

Våtmarksgruppa ved ny dam på Evenrudbekken i 2023.

Ny rapport – Stor salamander på Hedmarken

Ode-Kise1_20130907

Ståle Sørensen i Våtmarksgruppa har laget en svært interessant og god rapport om lokaliteter med stor salamander på Hedmarken. Den kan lastes ned her


Målet med arbeidet og rapporten har vært å:

– dokumentere status for de kjente lokalitetene med stor salamander

– bidra til at grunneierne av de aktuelle lokalitetene får bedre kunnskap om arten og dermed også blir bedre i stand til å ta hensyn til artens behov

– bidra til å sikre en arealforvaltning som ivaretar stor salamander på Hedmarken.

Fuglenes dag på Starene feltstasjon lørdag 30. mai 15

Miljøagentene, Naturvernforbundet og Norsk ornitologisk forening arrangerer Fuglenes dag lørdag 30. mai 15. På Starene feltstasjon blir det da flere aktiviteter fra kl 11 til 14.


Alle interesserte ønskes velkommen til å se ringmerking av fugl, snekre fuglekasser og å fange småkryp i ferskvann og på land. Det blir også natursti / fuglekonkurranse.

Program:

11.15: Småkryp i dammen

11.30: Amfibier

11.45: Ringmerking og trekkfugler

13.45: Trekning av konkurranser

NOFs Fuglevernpris for 2015 til Våtmarksgruppa

fuglevernsprisen_2015

En gledelig overrasket Per Nøkleby (t.h.) kunne motta Fuglevernprisen 2015 på vegne av vinnerne Våtmarksgruppa i NOF avd. Hedmark. NOFs styreleder Simon Rye (t.v.) overrakte diplom og gavekort. (Opphavsrett: Magne Myklebust)

Fuglevernprisen 2015 ble tildelt Våtmarksgruppa til NOF avd. Hedmark.


Prisen ble tildelt under Norsk ornitologisk forenings årsmøte i Tønsberg, «for en utrolig innsats med restaurering og nyetablering av våtmark og dammer på over 100 lokaliteter i sitt fylke siden 1990.» Per Nøkleby mottok på vegne av Våtmarksgruppa prisdiplom og gavekort på kr 30 000 fra NOF.

Ta turen til Starene

Dam1

Det har vært en fin april med mye fugl på Starene. Flomdammen er på veg ned, men det er fortsatt mye vann i tilknytning til dammene. Feltstasjonen er nå også helt ferdig!


Fortsatt kan man få mange fine fugleopplevelser under vårtrekket på Starene. Flomdammen er i ferd med å bli borte, men det er fortsatt mye vann i tilknytning til dammene. Gjennom vinteren er dammene ytterligere utvidet med ei ny vik i Starholtjernet. Det er også gravd ut et tjern i Meanderdammen, som er et tidligere elveleie av Svartelva.

I april har det vært stor aktivitet ved feltstasjonen, med bl a ulike arrangementer i NOF-regi, besøk fra skoler og høgskoler og speideraktiviteter. Videre utover sommeren er det også planlagt en rekke arrangementer. Men fortsatt er det plass til mer aktivitet. Se egen sak om bruk av Starene feltstasjon i 2015.

Feltstasjonen er nå helt ferdigstilt gjennom at også uthuset med do ble ferdig i april.