Veileder for miljøtiltak

veileder

Veileder for etablering av dammer.

Våtmarksgruppa har i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark gitt ut et eget hefte med informasjon, råd og tips for de som har planer om et damprosjekt. I denne veilederen er gruppas erfaringer med damprosjekter samlet. Her behandles tekniske forvaltningsmessige forhold. Det er tips fra utformings og tilrettelegging med tanke på dammen funksjon for biolgisk mangfold og dette beskrives detaljert med krav, muligheter og rettningslinjer.Veilederen er tilgengelig i sin helhet i elektronisk form og kan skrives ut helt eller delvis. Pek og trykk på illustrasjonen til venstre.