Virvelløse dyr

Virvelløse dyr

De viktigste gruppene av virvelløse dyr som har dammer og grunne ferskvannsforekomster som sine viktigste leveområder:
· Vårfluer
· Øyenstikkere (libeller og vann-nymfer)
· Døgnfluer
· Vannteger (buksvømmere, ryggsvømmere, vannløpere, vannskorpion)
· Virvlere
· Vannkalver
· Vannkjær
· Vannmidd
· Gråsugge
· Vannlopper
· Hoppekreps
· Snegler
· Igler
· Fåbørstemark
· Svevemygg
· Stikkmygg