Nygraving og restaurering av dammer

I dambasen finner du informasjon om de damprosjektene som våtmarksgruppa har vært involvert i. Databasen er utviklet i et samarbeid mellom Fylkesmannen i Hedmark og Våtmarksgruppa. 

Trykk på et ikon på kartet for å se mer informasjon om en dam.