Hjelp

For å endre eller legge til informasjon i databasen, må du være logget inn. Dette gjør du ved å trykke på "Logg inn" i hovedmenyen.

Hovedmenyen

Hovedmenyen er menyen som ligger øverst på siden. Denne menyen inneholder knapper som "Hovedmeny", "Dammer" og "Logg inn". Knappene vil variere avhengig om du er logget inn eller ikke. For eksempel vil "Logg inn" bytte navn til "Logg ut".

Hovedside

Denne siden viser en veldig kort introduksjon til prosjektet og viser et stort kart over alle de registrerte dammene. Dette kartet vil automatisk velge et utsnitt slik at alle dammene er synlige. Trykk på en av dammene for å få opp mer informasjon om dammen.

Kartene som blir brukt er fra Open Street Map.

Legge inn ny dam

Pass på at du er logget inn.

  1. Trykk på "Dammer" i hovedmenyen.
  2. Du vil her se en liste over alle dammer som allerede er registrerte.
  3. Trykk på Administrer dammer oppe i høyre hjørne av siden.
  4. Nederst på siden skal det nå dukke opp en ny knapp Ny dam .
  5. Når du trykker på denne vil du få opp registreringsskjemaet.

Redigere dammer

  1. Trykk på "Dammer" i hovedmenyen.
  2. Du vil her se en liste over alle dammer som allerede er registrerte.
  3. Trykk på Administrer dammer oppe i høyre hjørne av siden.
  4. Til høyre for hver dam, skal det nå dukke opp en ny knapp: Rediger .
  5. Når du trykker på denne vil du få opp registreringsskjemaet for den dammen du valgte.


Listen over dammer i redigeringsmodus.

Registreringsskjema for dammer

Dette er skjemaet du bruker for å legge inn all informasjon om dammene.

Øverst på siden vil du se en meny: . Knappene vil være grå dersom du oppretter en ny dam og ikke har lagret den ennå.

Dam


Dette skjemaet er basert på "Registreringsskjema LOKALITET" som vi fikk utlevert på et møte. Informasjonen som registreres i dette skjemaet endrer seg forholdsvis sjeldent.

Det er veldig mange felter i dette skjemaet. Vi har derfor delt det opp i faner (Generelt, Nærområde, osv). Trykk på fanene eller bruk knappene "Neste" og "Forrige" for å veksle mellom dem.

Koordinatene er oppgitt i lengdegrad og breddegrad. Den røde nålen i kartet til høyre vil alltid vise den posisjonen som er oppgitt i disse feltene. Du kan trykke på kartet for å sette koordinatene til det punktet du trykker på.

Når du er ferdig, trykker du på "Lagre" nederst på siden.

Observasjoner

Observasjoner er undersøkelser som har blitt gjort av dammen. En observasjon er tidsbestemt og har blitt utført av én eller flere personer. Informasjon som kan lagres er vannkvalitet og hvilke arter som har blitt observert ved dammen.

Skjemaet som blir brukt for observasjoner er basert på "Kryssliste FLORA OG FAUNA".

Arter

Bilder

Filer

Arter

Når du er logget inn, vil du se en side for "Arter". Denne siden lar deg styre hvilke arter som eksisterer i databasen.

For å knytte arter opp mot en dam, må du bruke krysslisten under "Observasjoner" når du redigerer en dam.