Kontakt oss

Våtmarksgruppa kan gi råd og hjelp angående dammer i vårt nærområde på Hedmarken:

– Plassering av dammer i terrenget og i forhold til vanntilgang og andre naturtyper
– Utforming av dammene (form, øyer m.m.)
– Dybde og profiler
– Vegetasjon og mikrobiotoper i og ved dammene
– Gravemetoder og tekniske hjelpemidler
– Tilskuddsordninger, utfylling av søknadsskjemaer
– Skjøtsel, vedlikehold og restaurering

Har du gode idéer for nye prosjekter?

Har du gårdsdam som du ønsker å restaurere eller gjenskape?  Eller planer om å utnytte et fuktig område til å etablere en ny dam? Ta kontakt med oss!

Birdlife Norge avd. Hedmark, Våtmarksgruppa

Send en e-post til: vatmarksgruppa@gmail.com (du må kopiere adressen inn i ditt e-post-program)

Ta gjerne kontakt med miljøvern- eller landbruksmyndigheter for detaljert informasjon om gjeldene tilskuddsordninger.