Ny rapport – Stor salamander på Hedmarken

Ode-Kise1_20130907

Ståle Sørensen i Våtmarksgruppa har laget en svært interessant og god rapport om lokaliteter med stor salamander på Hedmarken. Den kan lastes ned her


Målet med arbeidet og rapporten har vært å:

– dokumentere status for de kjente lokalitetene med stor salamander

– bidra til at grunneierne av de aktuelle lokalitetene får bedre kunnskap om arten og dermed også blir bedre i stand til å ta hensyn til artens behov

– bidra til å sikre en arealforvaltning som ivaretar stor salamander på Hedmarken.