Fuglenes dag på Starene feltstasjon lørdag 30. mai 15

Miljøagentene, Naturvernforbundet og Norsk ornitologisk forening arrangerer Fuglenes dag lørdag 30. mai 15. På Starene feltstasjon blir det da flere aktiviteter fra kl 11 til 14.


Alle interesserte ønskes velkommen til å se ringmerking av fugl, snekre fuglekasser og å fange småkryp i ferskvann og på land. Det blir også natursti / fuglekonkurranse.

Program:

11.15: Småkryp i dammen

11.30: Amfibier

11.45: Ringmerking og trekkfugler

13.45: Trekning av konkurranser