NOFs Fuglevernpris for 2015 til Våtmarksgruppa

fuglevernsprisen_2015

En gledelig overrasket Per Nøkleby (t.h.) kunne motta Fuglevernprisen 2015 på vegne av vinnerne Våtmarksgruppa i NOF avd. Hedmark. NOFs styreleder Simon Rye (t.v.) overrakte diplom og gavekort. (Opphavsrett: Magne Myklebust)

Fuglevernprisen 2015 ble tildelt Våtmarksgruppa til NOF avd. Hedmark.


Prisen ble tildelt under Norsk ornitologisk forenings årsmøte i Tønsberg, «for en utrolig innsats med restaurering og nyetablering av våtmark og dammer på over 100 lokaliteter i sitt fylke siden 1990.» Per Nøkleby mottok på vegne av Våtmarksgruppa prisdiplom og gavekort på kr 30 000 fra NOF.