STOR AKTIVITET I VÅTMARKSGRUPPA

Miljøengasjementet er stort for tida. Dette merker våtmarksgruppa med en rekke henvendelser om hjelp til å anlegge dammer for fugler, amfibier og insekter. I 2018 ble det gravd flere store og mindre tjern, de fleste i Hedmark.

Grupper kommer fra andre fylker for å se på våre prosjekter og for å høre hvordan vi arbeider.

Vi har tre større prosjekter som har fått støtte fra fylkesmannnen og som vi vil grave ut høsten 2019. To i Stange kommune og ett i Ringsaker.

Vi har også planlagt et tjern ved Mengshol i Ringsaker som vil bli med i neste års søknadsrunde.