RIKT FUGLELIV PÅ STARENE

Denne våren har det vært gjort mange fugleobservasjoner på Starene. Store menger med kortnebbgås oppholdt seg i Flomdammen over lengre tid (se bildet over). Tundragås, grågås, sædgås og kanadagås var andre gåsearter i Flomdammen. Tranene var også tallrike i månedskiftet april/mai.

I begynnelsen av juni har vi observert sothøne, horndykker i Starholtjernet. Et stort antall med stokkender, kvinender og krikkender bruker tjernet daglig.

En tur til Starene anbefales også for å oppleve rovfugler.
Lerkefalk og tårnfalk hekker i området. Fjellvåk, musvåk og myrhauk sees jevnlig.

De første dagene i juni har vi fått inn rapporter på mange syngende fugler. Sivsanger, myrsanger og gresshoppesanger er blant disse.
Vaktel er også hørt.