FUGLENES DAG 25 MAI 2019

Fuglenes dag ble også i år et meget vellykket arrangement på Starene feltstasjon. Mange barnefamilier møtte opp og barna hadde mange aktiviteter å velge mellom. Fuglekassesnekring, fangst av smådyr i dammen og Tegn en fugl. Engasjementet var stort og begeistring var det over alle småkryp som ble fanget i dammen.

Overraskende var det at også salamander var blant dyra barna fanget. Ca. 30 tegninger av fugl ble hengt opp og beundret. Disse vil bli samlet i en egen mappe på stasjonen.

Som vanlig var det ringmerking av fugl. Det foregikk i to omganger og mange arter ble fanget og beundret.

En konkurranse der barn og voksne skulle skrive ned navnet på utstoppede fugler var som vanlig med. De fleste premiene hadde vi fått fra forretninger på Hamar.

Ved siden av servering av brus, kaffe og kringle ble det tid til et lite kåseri om nyhetene i fugleverdenen akkurat nå.