Alle innlegg av Trond Vidar Vedum

FUGLENES DAG 25 MAI 2019

Fuglenes dag ble også i år et meget vellykket arrangement på Starene feltstasjon. Mange barnefamilier møtte opp og barna hadde mange aktiviteter å velge mellom. Fuglekassesnekring, fangst av smådyr i dammen og Tegn en fugl. Engasjementet var stort og begeistring var det over alle småkryp som ble fanget i dammen.

Overraskende var det at også salamander var blant dyra barna fanget. Ca. 30 tegninger av fugl ble hengt opp og beundret. Disse vil bli samlet i en egen mappe på stasjonen.

Som vanlig var det ringmerking av fugl. Det foregikk i to omganger og mange arter ble fanget og beundret.

En konkurranse der barn og voksne skulle skrive ned navnet på utstoppede fugler var som vanlig med. De fleste premiene hadde vi fått fra forretninger på Hamar.

Ved siden av servering av brus, kaffe og kringle ble det tid til et lite kåseri om nyhetene i fugleverdenen akkurat nå.

RIKT FUGLELIV PÅ STARENE

Denne våren har det vært gjort mange fugleobservasjoner på Starene. Store menger med kortnebbgås oppholdt seg i Flomdammen over lengre tid (se bildet over). Tundragås, grågås, sædgås og kanadagås var andre gåsearter i Flomdammen. Tranene var også tallrike i månedskiftet april/mai.

I begynnelsen av juni har vi observert sothøne, horndykker i Starholtjernet. Et stort antall med stokkender, kvinender og krikkender bruker tjernet daglig.

En tur til Starene anbefales også for å oppleve rovfugler.
Lerkefalk og tårnfalk hekker i området. Fjellvåk, musvåk og myrhauk sees jevnlig.

De første dagene i juni har vi fått inn rapporter på mange syngende fugler. Sivsanger, myrsanger og gresshoppesanger er blant disse.
Vaktel er også hørt.STOR AKTIVITET I VÅTMARKSGRUPPA

Miljøengasjementet er stort for tida. Dette merker våtmarksgruppa med en rekke henvendelser om hjelp til å anlegge dammer for fugler, amfibier og insekter. I 2018 ble det gravd flere store og mindre tjern, de fleste i Hedmark.

Grupper kommer fra andre fylker for å se på våre prosjekter og for å høre hvordan vi arbeider.

Vi har tre større prosjekter som har fått støtte fra fylkesmannnen og som vi vil grave ut høsten 2019. To i Stange kommune og ett i Ringsaker.

Vi har også planlagt et tjern ved Mengshol i Ringsaker som vil bli med i neste års søknadsrunde.