Alle innlegg av John Øyvind Albertsen

Starene feltstasjon åpnet

Starene feltstasjon åpnet fredag 21. september 2012, i et strålende høstvær.


30 inviterte gjester og medlemmer av Våtmarksgruppa i NOF Hedmark overvar åpningen. Etter flere interessante orienteringer og hilsener for dagen, foretok ordfører i Stange, Nils A. Røhne, den offisielle åpningen ved å slippe en ringmerket grønnsisik og bjørkefink.

Dermed er stasjonen et faktum. Bygget, som er på ca 70 m2, har oppholdsrom med kjøkkenkrok, overnattingsrom og eget ringmerkingsrom. Aktiviteten på stasjonen er nå i full gang.

apning_starene

Det var utradisjonell «snorklipping» da Stange-ordfører Nils A. Røhne åpnet Starene feltstasjon.
Videre ses fra venstre Anders Aanje fra ringmerkingsgruppa og grunneier Tord Kristian Horne.
Foto: Odd-Erik Martinsen

Vellykket fagseminar: Dammer og våtmarker i kulturlandskapet

VELLYKKET FAGSEMINAR: DAMMER OG VÅTMARKER I KULTURLANDSKAPET.

Norsk Ornitologisk forenings Våtmarksgruppe i Hedmark og Fylkesmannen i Hedmark arrangerte 16. juni fagseminar med temaet: Dammer og våtmarker i kulturlandskapet.


55 deltakere fra Sør – Norge deltok. Forsamlingen var en fin blanding av folk fra miljøvernorganisasjoner, planleggere, konsulenter, personer ansatt i forsøksringer og offentllig forvaltning i kommuner og fylker. Noen av deltakerne hadde ingen spesiell organisatorisk tilknytning, men var unikt interessert i damutvikling.

En interessert forsamling som hadde mange spørsmål og i løpet av dagen mange konstruktive samtaler rundt vedlikehold og nygraving av dammer.

Våtmarksgruppa hadde laget en utstilling av dyr og planter i de næringsrike dammene, og denne ble ivrig studert.

Foredragene om organisering av våtmarksgruppas arbeid, samarbeid med offentlig forvaltning, utvikling av smådyrfaunaen i dammene og utvikling av fuglelivet ble fulgt opp av interesserte tilhørere.

Planlegging og kalkulering av dammene var også et foredrag som engasjerte. Lovverket rundt dambygging ble også belyst. Gøsta Kjellberg, tidligere forsker i NIVA, var den eneste utenom fylkesmannen og våtmarksgruppas rekker som hadde innlegg på fagseminaret. Han snakket i et spirituelt innlegg om gjengroing og algevekst i dammer.

Den andre del av dagen besøkte deltakerne flere damlokaliteter for å vise forskjellige problematikker rundt vedlikehold av dammer. Siste post på programmet var demonstrasjon av materiell som brukes i dammer for å fjerne uønsket vegetasjon.

NOF sentralt var representert ved Morten Ree og Anne Kolstad.

Ønsker du å lese noen av fordragene på seminaret kan du gå inn på:

www.fylkesmannen.no/hedmark. Gå inn på ”gjennomførte arrangement” i menyen på venstre side.

Limnologisk samling i Stange 12. -14. august ‏

Limnologisk samling i Stange 12. -14. aug‏ust 2011

Dammene på Hedmarken var treffpunkt for limnologer tilknyttet Norsk Entomologisk Forening og Norsk Zoologisk Forening


Våtmarksgruppa tilrettela denne helga for besøk av medlemmer fra Norsk Entologisk forening og Norsk Zoologisk Forening som hadde lagt en felles høsttur til dammene på Hedmarken. 10 medlemmer med spesiell interresse for vannfauna var aktive og ivrige under disse dagene for å fange og kartlegge faunaen i dammene. Lørdag besøkte vi hovedammen på Horne, gårdsdammen på Dørum og Frognertjernet. Søndag startet vi dagen ved dammen på Langree og så dammen tilhørende Raa søndre. Det ble gjort flere interresante funn disse to dagene. Jønsberg videregående skole ble brukt som base for overnatting og bespisning. Våtmarksgruppa hadde påtatt seg å organisere besøket og fikk et fint faglig utbytte av det.

Fagsamling torsdag 16. juni 2011

Fagsamling om «Dammer og våtmarker i kulturlandskapet» arrangeres torsdag 16. juni 2011Torsdag 16. juni 2011 arrangerer Fylkesmannen i Hedmark og Våtmarksgruppa i NOF Hedmark en fagsamling. Samlingen vil fokusere på skjøtsel og vedlikehold av dammer og våtmarker i kulturlandskapet. Resultater og erfaringer fra 20 års arbeid med restaurering og graving av dammer på Hedmarken vil bli presentert.

Har arbeidet gitt resultater? Hva finnes av planter, dyr og fugler i dammene? Hvordan kan dammer best skjøttes og vedlikeholdes?

For nærmere informasjon se hos Fylkesmannen i Hedmark.

Våtmarksgruppa på «Ut i Naturen»

Programmet med tittelen «Naturreperatørene» ble vist på NRK1. Dette innslaget fikk vist noen sider av Våtmarkgruppas aktivitet i Hedmark.


Noen av de prosjektene som gruppen har jobbet med i de senere år ble presentert samt noen påbegynte prosjekter. Vi har fått meget god respons på dette programmet. Hvis noen ønsker å se det igjen finnes det på denne linken: http://www1.nrk.no/nett-tv/natur/spill/verdi/112085

Våtmarksgruppa på TV

Våtmarksgruppas arbeid presenteres på NRK 1, «Ut i naturen» på tirsdag 6. oktober.


NRK 1 har i sommer gjort opptak som presenterer Våtmarkgruppas arbeid. Tittelen på denne utgaven av «Ut i naturen» er «Naturreparatørene» og vil vise noen av gruppas ildsjeler og deres innsats over mange år for å endre kulturlandskapet til fordel for biologisk mangfold. Forskjellige dammer blir presentert med dets flora og fauna. Mer omtale av programmet finnes her hos NRK .