Vellykket fagseminar: Dammer og våtmarker i kulturlandskapet

VELLYKKET FAGSEMINAR: DAMMER OG VÅTMARKER I KULTURLANDSKAPET.

Norsk Ornitologisk forenings Våtmarksgruppe i Hedmark og Fylkesmannen i Hedmark arrangerte 16. juni fagseminar med temaet: Dammer og våtmarker i kulturlandskapet.


55 deltakere fra Sør – Norge deltok. Forsamlingen var en fin blanding av folk fra miljøvernorganisasjoner, planleggere, konsulenter, personer ansatt i forsøksringer og offentllig forvaltning i kommuner og fylker. Noen av deltakerne hadde ingen spesiell organisatorisk tilknytning, men var unikt interessert i damutvikling.

En interessert forsamling som hadde mange spørsmål og i løpet av dagen mange konstruktive samtaler rundt vedlikehold og nygraving av dammer.

Våtmarksgruppa hadde laget en utstilling av dyr og planter i de næringsrike dammene, og denne ble ivrig studert.

Foredragene om organisering av våtmarksgruppas arbeid, samarbeid med offentlig forvaltning, utvikling av smådyrfaunaen i dammene og utvikling av fuglelivet ble fulgt opp av interesserte tilhørere.

Planlegging og kalkulering av dammene var også et foredrag som engasjerte. Lovverket rundt dambygging ble også belyst. Gøsta Kjellberg, tidligere forsker i NIVA, var den eneste utenom fylkesmannen og våtmarksgruppas rekker som hadde innlegg på fagseminaret. Han snakket i et spirituelt innlegg om gjengroing og algevekst i dammer.

Den andre del av dagen besøkte deltakerne flere damlokaliteter for å vise forskjellige problematikker rundt vedlikehold av dammer. Siste post på programmet var demonstrasjon av materiell som brukes i dammer for å fjerne uønsket vegetasjon.

NOF sentralt var representert ved Morten Ree og Anne Kolstad.

Ønsker du å lese noen av fordragene på seminaret kan du gå inn på:

www.fylkesmannen.no/hedmark. Gå inn på ”gjennomførte arrangement” i menyen på venstre side.