Starene feltstasjon åpnet

Starene feltstasjon åpnet fredag 21. september 2012, i et strålende høstvær.


30 inviterte gjester og medlemmer av Våtmarksgruppa i NOF Hedmark overvar åpningen. Etter flere interessante orienteringer og hilsener for dagen, foretok ordfører i Stange, Nils A. Røhne, den offisielle åpningen ved å slippe en ringmerket grønnsisik og bjørkefink.

Dermed er stasjonen et faktum. Bygget, som er på ca 70 m2, har oppholdsrom med kjøkkenkrok, overnattingsrom og eget ringmerkingsrom. Aktiviteten på stasjonen er nå i full gang.

apning_starene

Det var utradisjonell «snorklipping» da Stange-ordfører Nils A. Røhne åpnet Starene feltstasjon.
Videre ses fra venstre Anders Aanje fra ringmerkingsgruppa og grunneier Tord Kristian Horne.
Foto: Odd-Erik Martinsen