Våtmarksgruppa på TV

Våtmarksgruppas arbeid presenteres på NRK 1, «Ut i naturen» på tirsdag 6. oktober.


NRK 1 har i sommer gjort opptak som presenterer Våtmarkgruppas arbeid. Tittelen på denne utgaven av «Ut i naturen» er «Naturreparatørene» og vil vise noen av gruppas ildsjeler og deres innsats over mange år for å endre kulturlandskapet til fordel for biologisk mangfold. Forskjellige dammer blir presentert med dets flora og fauna. Mer omtale av programmet finnes her hos NRK .