Fagsamling torsdag 16. juni 2011

Fagsamling om «Dammer og våtmarker i kulturlandskapet» arrangeres torsdag 16. juni 2011Torsdag 16. juni 2011 arrangerer Fylkesmannen i Hedmark og Våtmarksgruppa i NOF Hedmark en fagsamling. Samlingen vil fokusere på skjøtsel og vedlikehold av dammer og våtmarker i kulturlandskapet. Resultater og erfaringer fra 20 års arbeid med restaurering og graving av dammer på Hedmarken vil bli presentert.

Har arbeidet gitt resultater? Hva finnes av planter, dyr og fugler i dammene? Hvordan kan dammer best skjøttes og vedlikeholdes?

For nærmere informasjon se hos Fylkesmannen i Hedmark.