Våtmarksgruppas prosjekter i 2023

Dam på Verven, der målet med utbedringen var å få høyere vannstand.

I 2023 fikk Våtmarksgruppa tilskudd til etablering av nye dammer på Jorud og Skøyen, og utbedring av eksisterende dam på Verven. Alle disse ligger i Stange kommune.