Våtmarksgruppas prosjekter i 2022

I 2022 fikk Våtmarksgruppa tilsagn om tilskudd til graving av 4 nye dammer;

1 dam på Gaukom, Vestre Toten kommune, 2 dammer på Vendkvern i Hamar kommune (1 ny, 1 delvis restaurering av eksisterende dam), 1 dam på Sendstad i Ringsaker kommune, og 1 dam på Evenrudbekken i Stange kommune.

Ny dam på Vendkvern i Hamar, oktober 2022.