Ny dam på Nordvi i Stange med finansiering fra Korona-midler

I juni 2020 hadde Korona-pandemien satt sine klør i Norge, med store følger for næringslivet. Regjeringen satte da av midler til gode miljø-prosjekter som var «gryteklare» og kunne iverksettes raskt. Fylkesmannen i Innlandet (nå Statsforvalteren) tok da kontakt med våtmarksgruppa for å høre om vi hadde noen prosjekter som kunne iverksettes umiddelbart. Og det hadde vi!

Våtmarksgruppa foreslo å etablere ny dam på Nordvi, som erstatning for en svært verdifull dam som var i ferd med å tørrlegges på grunn av grøfting. Med en velvillig grunneier på laget skjedde prosjektarbeidet på rekordtid. 8. desember 2020 var en ny dam på 6 daa ferdigstilt. Det tar nok en del år før den blir like rik som den dammen vi mistet, men vi har stor tro på at denne dammen vil utvikle seg til en rik biotop.