Limnologisk samling i Stange 12. -14. august ‏

Limnologisk samling i Stange 12. -14. aug‏ust 2011

Dammene på Hedmarken var treffpunkt for limnologer tilknyttet Norsk Entomologisk Forening og Norsk Zoologisk Forening


Våtmarksgruppa tilrettela denne helga for besøk av medlemmer fra Norsk Entologisk forening og Norsk Zoologisk Forening som hadde lagt en felles høsttur til dammene på Hedmarken. 10 medlemmer med spesiell interresse for vannfauna var aktive og ivrige under disse dagene for å fange og kartlegge faunaen i dammene. Lørdag besøkte vi hovedammen på Horne, gårdsdammen på Dørum og Frognertjernet. Søndag startet vi dagen ved dammen på Langree og så dammen tilhørende Raa søndre. Det ble gjort flere interresante funn disse to dagene. Jønsberg videregående skole ble brukt som base for overnatting og bespisning. Våtmarksgruppa hadde påtatt seg å organisere besøket og fikk et fint faglig utbytte av det.