Nytt fra Starene feltstasjon

Starene_feltstasjon

Vi er over i nytt år, også på Starene feltstasjon. Det var mye fugleaktivitet i 2013, og det bygges fortsatt.


Byggeprosjekt på Starene feltstasjon

Arbeidet med å oppføre et uthus med biodo for Starene feltstasjon kom godt i gang i høst. Dette vil bli en viktig oppgradering av den flotte stasjonen og bidra til øke bruksmulighetene vesentlig. På høstmøtet i Våtmarksgruppa som ble avholdt på stasjonen den 25. september viste Harald Thorshaug fram hva som er gjort til nå og orienterte om planene for det videre arbeidet. Harald har lagt ned en betydelig arbeidsinnsats gjennom å ha prosjektert bygget og ha rollen som byggeleder.

Bygget vil få en grunnflate på 12, 6 m2. Tomta er gravd ut og grunnarbeidet ble gjennomført i løpet høsten. Det er støpt såle og satt opp lecavegger og pilarer. I mars planlegges uthuset å bli oppført.

Aktiviteter på stasjonen i 2013

Aktiviteten på Starene feltstasjon var stor i 2013. I løpet av vårperioden (april – juni) var det aktivitet/besøk på stasjonen i alt 29 dager! Spennet av grupper som har vært på besøk er stort, alt fra barnehager til administrativ ledelse i Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet. To kurs i fuglekunnskap, både for barn og for voksne, har også vært gjennomført på stasjonen.