Observasjoner

Tilbakestill
Dam Observatør Dato pH-nivå Farge Alkalinitet Ledningsevne Arter
55 resultater
Narmo dam 1 Kristen Prestrud - 37
Opsahl Kristen Prestrud 00 53
Liberg Arne Linløkken 01.08.2010 7.38 292 62
Irstaddammen Oddm. Filseth, Kr. Prestrud 1/6 og 2/9 2004 33
Romedal prestegård Oddm. Filseth, Kr. Prestrud 1/6 og 2/9 2004 39
Raa søndre Oddm. Filseth, Kr. Prestrud 1/7 - 04 -1/7 2007 35
Lund Oddm. Filseth, Kr. Prestrud 1/7 04 25
Mellombryn Oddm. Filseth, Kr. Prestrud 11/8 2005 33
Østre Frenning-dammen John Alberten, Kr. Prestrud 12/8 2008 52
Busvol/Bryni Oddm. Filseth, Kr. Prestrud 15/7 2004 60
Solberg syd for vegen Oddm. Filseth, Kr. Prestrud 16/07 2004 45
Helset Oddmund Filseth og Kristen Prestrud 16/7 2004 19
Veflingstad Oddm. Filseth, Kr. Prestrud 16/7 2004 33
Granerud Oddm. Filseth, Kr. Prestrud 17/8 2004 17
Hundbettdammen Oddm. Filseth, Kr. Prestrud 18/7 2004 29
Morthov Oddm. Filseth, Kr. Prestrud 18/8 2004 28
Tjernedammen Oddm. Filseth, Kr. Prestrud 18/8 2006 33
Tomter nedre Smiudammen Kristen Prestrud 1947-2006 60
Dørum vatningsdam Kristen Prestrud 1996-1998 34
Svenkeruddammen Kristen Prestrud 1997-2002 44
Opphus Kristen Prestrud 1998 27
Alderslyst Kristen Prestrud 1999 28
Åker gård Oddm. Filseth, Kr. Prestrud 2/7 -2004 44
Kalleruddammen Kristen Prestrud 2/8 1998 23
Stenhaugdammen 1 Oddmund Filseth og Kristen Prestrud 2/9 2004 23
Stenhaugdammen 2 Oddmund Filseth og Kristen Prestrud 2/9 2004 7
Skramstaddammen Kristen Prestrud 2001-2008 43
Dørum gardsdam Kristen Prestrud 2001-2008 44
Tjernetjernet Ukjent observatør 2 2007-08-16 1
Jessnesvegen 605 Ståle Sørensen 2011-08-05 4
Tjernetjernet Roar 2011-12-01 17 rødt 1
Vasåsen Oddm. Filseth, Kr. Prestrud 21/7 2004 55
Bjørby 7 dammer Oddm. Filseth, Kr. Prestrud 23/6 2004 29
Bjørby 7 dammer Oddm. Filseth, Kr. Prestrud 23/6 2004 33
Kvæka Oddmund Filseth og Kristen Prestrud 25/6 2005 30
Lalum øvre Oddm. Filseth, Kr. Prestrud 28/6 2005 23
Stenberg Oddm. Filseth, Kr. Prestrud 28/6 2005 11
Bjønnsvea Oddmund Filseth og Kristen Prestrud 28/6 2006 31
Starene Østbydammen Oddm. Filseth, Kr. Prestrud 28/7 2004 16
Starene Frenning østre Oddm. Filseth, Kr. Prestrud 28/7 2004 38
Starene Meanderdammen Oddm. Filseth, Kr. Prestrud 28/7 2004 - 07.2005 26
Slagsvoll Oddm. Filseth, Kr. Prestrud 4/6 04 27
Skøyen gårdstun Oddm. Filseth, Kr. Prestrud 4/6 2004 26
Galgum Oddm. Filseth, Kr. Prestrud 5/8 2004 33
Lillevoll Oddm. Filseth, Kr. Prestrud 5/8 2004 26
HIAS-dammen Oddm. Filseth, Kr. Prestrud 6/7 2004 33
Kjemstad Oddm. Filseth, Kr. Prestrud 6/7 2004 43
Bjørnstad Oddm. Filseth, Kr. Prestrud 6/7 2007 38
Ridabudammen John Albertsen, Kristen Prestrud 6/8 2008 35
Dalfarmendammen John Alberten, Kr. Prestrud 6/8 2008 30
Høgholen Oddm. Filseth, Kr. Prestrud 9/8 2005 20
Gjørsli Kristen Prestrud SEPT 1998 + AUG 2004 23
Stenberg Kristen Prestrud Sommer 1998-2004 53
Skråstaddammen Kristen Prestrud SOMMER 2004-2006 59
Sælid Lønning, A. & Ottosen, R. xx.xx.1998 7.63 32 2,90 260 9