Velkommen til NOF avd. Hedmark – Våtmarksgruppa

På disse sidene vil du få informasjon om hva Våtmarksgruppa i NOF avd. Hedmark er, hva vi arbeider med. Som navnet på gruppa vår tilsier er vi spesielt opptatt av våtmarker og deres viktighet i forhold til det biologiske mangfoldet. Et eget søkbart register over de prosjektene vi har fått etablert beskriver og viser mange eksempler på dammer både før og etter etablering. For utdypende informasjon om disse emnene viser vi til trykksaken «Veileder for miljøtiltak» som Våtmarksgruppa har utarbeidet i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark.

Ta turen til Starene

Dam1

Det har vært en fin april med mye fugl på Starene. Flomdammen er på veg ned, men det er fortsatt mye vann i tilknytning til dammene. Feltstasjonen er nå også helt ferdig!


Fortsatt kan man få mange fine fugleopplevelser under vårtrekket på Starene. Flomdammen er i ferd med å bli borte, men det er fortsatt mye vann i tilknytning til dammene. Gjennom vinteren er dammene ytterligere utvidet med ei ny vik i Starholtjernet. Det er også gravd ut et tjern i Meanderdammen, som er et tidligere elveleie av Svartelva.

I april har det vært stor aktivitet ved feltstasjonen, med bl a ulike arrangementer i NOF-regi, besøk fra skoler og høgskoler og speideraktiviteter. Videre utover sommeren er det også planlagt en rekke arrangementer. Men fortsatt er det plass til mer aktivitet. Se egen sak om bruk av Starene feltstasjon i 2015.

Feltstasjonen er nå helt ferdigstilt gjennom at også uthuset med do ble ferdig i april.