Våtmarksgruppa – en ressursgruppe i NOF

Våtmarksgruppa – en ressursgruppe i NOF

Våtmarksgruppa i NOF, avd. Hedmark, ble dannet i 1990 og består av NOF-medlemmer med tilknytning til Hamar-regionen. Medlemmene har spesiell interesse for dammer og våtmarker i kulturlandskapet. Gruppa er sammensatt av personer med tilknytning til blant annet landbruk og offentlig forvaltning, samt personer med stor biologisk kunnskap. Formålet med gruppas arbeid er formulert slik:

– Bistå myndigheter og grunneiere med råd om restaurerings- og forvaltningstiltak for dammer og våtmark.
– Være pådrivere for å få tiltakene gjennomført.
– Følge opp dam- og våtmarkslokaliteter med registrering av dyre- og planteliv.

I perioden fra 1990 har våtmarksgruppa tatt initiativ til og/eller bistått med råd ved nyetablering og restaurering av mer enn 100 dammer fordelt på mange kommuner i Hedmark. Hovedfinansieringskilde har vært landbruksmyndighetenes tilskuddsordning til spesielle tiltak i kulturlandskapet. Våtmarksgruppa har et nært samarbeid med landbruks- og miljøvernmyndigheter på kommune- og fylkesnivå.