Kontakt oss

Våtmarksgruppa kan gi råd og hjelp angående:

– Plassering av dammer i terrenget og i forhold til vanntilgang og andre naturtyper
– Utforming av dammene (form, øyer m.m.)
– Dybde og profiler
– Vegetasjon og mikrobiotoper i og ved dammene
– Gravemetoder og tekniske hjelpemidler
– Tilskuddsordninger, utfylling av søknadsskjemaer
– Skjøtsel, vedlikehold og restaurering

Har du gode idéer for nye prosjekter?

Har du gårdsdam som du ønsker å restaurere eller gjenskape? Ta kontakt med oss!

Norsk Ornitiologisk Forening avd. Hedmark, Våtmarksgruppa

Send en e-post til: Trond.Vidar@hotmail.com

Ta gjerne kontakt med miljøvern- eller landbruksmyndigheter for detaljert informasjon om gjeldene tilskuddsordninger.