Nygraving og restaurering av dammer

Våtmarksgruppa i NOF Hedmark ble dannet i 1990. Gruppa er en undergruppe av fylkesavdelingen av Norsk Ornitologisk Forening i Hedmark. Gruppa består av personer med bakgrunn i forvaltning og landbruk, med brede kunnskaper innenfor miljøforhold, plante og dyreliv knyttet til vann.

Gruppas målsetting er:

  • Bistå myndigheter og grunneiere med råd og om restaurering og forvaltningstiltak
  • Være pådriver for å få tiltakene gjennomført.
  • Følge opp dam- og våtmarkslokaliteter med registrering av dyre- og planteliv.

I denne databasen finner du informasjon om de damprosjektene som våtmarksgruppa har vært involvert i.

Alle restaurerings- og nygravingsprosjekter er lagt inn i databasen. Du finner en beskrivelse av lokaliteten, navn på grunneier, når dammen ble anlagt og hvilke tiltak som er gjennomført. For mange av prosjektene vil det også være en fyldig bildepresentasjon.

Dammene følges opp regelsmessig gjennom vedlikholdstiltak og ved registrering av plante og dyreliv. Dette legges fortløpende inn i databasen. Disse opplysningene vil du kunne søke etter.

Databasen er utviklet i et samarbeid mellom Fylkesmannen i Hedmark og Våtmarksgruppa. Se også dammer.no for mer informasjon om våtmarksgruppa.

Trykk på et ikon på kartet for å se mer informasjon om en dam.